Giáo trình Sinh lý thực vật - Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng

2506 | 05-06-2016 | 52
Giáo trình Sinh lý thực vật

Nhan đề: Giáo trình Sinh lý thực vật

Tác giả: Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 392

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Sinh lý thực vật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sinh lý tế bào

Chương 2: Sự trao đổi nước

Chương 3: Quang hợp

Chương 4: Hô hấp

Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây

Chương 6: Dinh dưỡng khoáng

Chương 7: Sinh trưởng và phát triển

Chương 8: Tính chống chịu sinh lý của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế đường ô tô - Tập 1Thiết kế đường ô tô - Tập 1

Đỗ Bá Chương

154  1583 

Bài giảng cấu trúc dữ liệuBài giảng cấu trúc dữ liệu

ĐH Hàng hải

80  1446 

Giáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điệnGiáo trình hướng dẫn đồ án cung cấp điện

Lê Đình Bình, Nguyễn Hồng Vân,Trần Thị Bích Liên

187  2910  53 

Tiếng anh dịch vụ khách sạnTiếng anh dịch vụ khách sạn

Hồng Quang, Ngọc Huyên

201  1170