Giáo trình Sinh lý thực vật - Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng

3199 | 05-06-2016 | 52
Giáo trình Sinh lý thực vật

Nhan đề: Giáo trình Sinh lý thực vật

Tác giả: Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 392

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Sinh lý thực vật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sinh lý tế bào

Chương 2: Sự trao đổi nước

Chương 3: Quang hợp

Chương 4: Hô hấp

Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây

Chương 6: Dinh dưỡng khoáng

Chương 7: Sinh trưởng và phát triển

Chương 8: Tính chống chịu sinh lý của cây với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Tiếng Anh 10 Có Đáp ÁnBài Tập Tiếng Anh 10 Có Đáp Án

Võ Thị Thúy Anh

  200 

Sáng TạoSáng Tạo

Marty Neumeier

  206 

Đi Tìm Niềm Tin Thời InternetĐi Tìm Niềm Tin Thời Internet

Alan Phan

  203 

Kiếm Tiền Siêu TốcKiếm Tiền Siêu Tốc

Mark Victor Hansen, Robert G. Allen

  126