Giáo trình Kỹ sinh trùng thực hành - Lê Thị Xuân

3646 | 12-06-2017 | 42
Giáo trình Kỹ sinh trùng thực hành

Nhan đề: Giáo trình Kỹ sinh trùng thực hành

Tác giả: Lê Thị Xuân,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 218

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ký sinh trùng, vi sinh vật, công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Thăng Trầm Quyền Lực 1Thăng Trầm Quyền Lực 1

Alvin Toffler

  267 

Chưa Thử Sao Biết Không ThểChưa Thử Sao Biết Không Thể

Lâm Moon

  142 

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12

Nhiều Tác Giả

  145 

Thất Nhân TâmThất Nhân Tâm

Hoàng Xuân Việt

  123