Giáo trình KỸ THUẬT CƠ BẢNTRONG SINH HỌC PHÂN TỬ - Phạm Hồng Sơn

1625 | 06-06-2016 | 9
Giáo trình KỸ THUẬT CƠ BẢNTRONG SINH HỌC PHÂN TỬ

Nhan đề: Giáo trình KỸ THUẬT CƠ BẢNTRONG SINH HỌC PHÂN TỬ

Tác giả: Phạm Hồng Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học phân tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Những thao tác cơ bản

I. Dụng cụ và hóa chất

II. Điện di

III. Chiết suất bằng pheno

lIV. Cô đặc và thẩm tích

V. Phương pháp định lượng acid nucleic (DNA và RNA)

Chương 2. Kỹ thuật cơ bản trong tái tổ hợp DNA

I. Điều chế DNA plasmid

II. Điều chế DNA phage l

III. Điều chế DNA tế bào động vật

IV. Phương pháp đánh dấu DNA

V. Điều chế RNA

VI. Chế thư viện DNA bổ sung (cDNA liabrary)

VII. Tạo dòng thuần DNA bộ gen (DNA genome cloning)

VIII. Tạo tế bào khả biến hay chịu di nạp (competent cell)

IX. Subcloning (tái tạo dòng thuần)

X. Phân tích điều tiết phiên mã nhờ thử nghiệm CAT (CAT assay)

Chương 3. Kỹ thuật phân tích xác nhận phân tử 

I. Kỹ thuật lai Southern (Southern hybridization) 

II. Lai Northern (Northern hybridization) và lai thẩm đốm (dot blot hybridization)

III. Phương pháp xác định trình tự nucleotide của DNA

IV. Phương pháp mapping và nối dài mồi (primer)

V. Hệ phiên mã in vitro

VI. Thử nghiệm run-on nhân 

VII. Phân tích xê dịch gel (gel shift analysis) 

VIII. Thí nghiệm cản trở kết hợp methyl hóa dimethyl sulfate (DMS) 

IX. Phương pháp "vết chân" (foot print) nhờ DNase I 

X. Phân tích protein

XI. Tinh chế protein kết hợp DNA nhờ sử dụng trình tự DNA đặc hiệu

XII. South-Western hybridazation 

XIII. Phương pháp tạo thể đột biến nhân tạo 

XIV. PCR 151

XV. Phương pháp "vân tay" DNA (DNA finger print)

 

Download

Có thể bạn cần