Giáo trình Công nghệ tế bào - Nguyễn Hoàng Lộc

1473 | 05-06-2016 | 16
Giáo trình Công nghệ tế bào

Nhan đề: Giáo trình Công nghệ tế bào

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 202

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ tế bào,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 Mở đầu

Chương 2 Sinh trưởng và bất động của tế bào

Chương 3 Động học sinh trưởng của tế bào

Chương 4 Thiết kế hệ lên men

Chương 5 Nuôi cấy tế bào vi sinh vật

Chương 6 Nuôi cấy tế bào động vật

Chương 7 Nuôi cấy tế bào thực vật

Chương 8 Công nghệ DNA tái tổ hợp

Chương 9 Tiệt trùng

Chương 10 Khuấy trộn và thông khí

Phụ lục Một số thuật ngữ cơ bản

Download

Có thể bạn cần

Tập Bài Hát 2Tập Bài Hát 2

Hoàng Long

  15 

Dám Thất BạiDám Thất Bại

Billi P. S. Lim

  17 

Thông Minh Cảm Xúc Để Hạnh Phúc Và Thành CôngThông Minh Cảm Xúc Để Hạnh Phúc Và Thành Công

Travis Bradberry, Jean Greaves

  15 

Sách giáo khoa Hình học 12 cơ bảnSách giáo khoa Hình học 12 cơ bản

Nhiều Tác Giả

  18