Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - Trương Văn Lung

1410 | 05-06-2016 | 9
Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Nhan đề: Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Tác giả: Trương Văn Lung,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 229

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Phần 1. CNSH phục vụ nông lâm ngư nghiệp 

Chương 1: CNSH với năng lượng 

Chương 2: CNSH phục vụ nông lâm ngư nghiệp 

Phần 2. CNSH với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Chương 3: CNSH hiện đại trong chữa bệnh 

Chương 4: Sự kết hợp CNSH cổ truyền và công nghệ mới trong việc nâng cao sức khỏe con người 

Chương 5: CNSH trong việc tạo sản phẩm hữu cơ thực phẩm 

Chương 6: CNSH ứng dụng trong khai khoán và sản xuất vật liệu 

Chương 7: CNSH ứng dụng trong chế biến các sản phẩn nông lâm ngư nghiệp 

Phần 3. CNSH với bảo vệ môi trường 

Chương 8: các hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp cũng như thực trạng về ô nhiễm môi trường 

Chương 9: Vai trò của CNSH trong việc xử lý môi trường 

Chương 10: CNSH trong việc bảo tồn và phát triển nguồn gene quí hiếm 

Phần 4. CNSH với sự phát triển bền vững 

Chương 11: CNSH với việc hợp tác quốc tế và khu vực 

Chương 12: Những định hướng chính về sự phát triển CNSH hiện nay ở thế giới cũng như ở Việt Nam 

 

Download