Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - Trương Văn Lung

1058 | 05-06-2016 | 8
Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Nhan đề: Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Tác giả: Trương Văn Lung,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 229

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Phần 1. CNSH phục vụ nông lâm ngư nghiệp 

Chương 1: CNSH với năng lượng 

Chương 2: CNSH phục vụ nông lâm ngư nghiệp 

Phần 2. CNSH với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Chương 3: CNSH hiện đại trong chữa bệnh 

Chương 4: Sự kết hợp CNSH cổ truyền và công nghệ mới trong việc nâng cao sức khỏe con người 

Chương 5: CNSH trong việc tạo sản phẩm hữu cơ thực phẩm 

Chương 6: CNSH ứng dụng trong khai khoán và sản xuất vật liệu 

Chương 7: CNSH ứng dụng trong chế biến các sản phẩn nông lâm ngư nghiệp 

Phần 3. CNSH với bảo vệ môi trường 

Chương 8: các hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp và công nghiệp cũng như thực trạng về ô nhiễm môi trường 

Chương 9: Vai trò của CNSH trong việc xử lý môi trường 

Chương 10: CNSH trong việc bảo tồn và phát triển nguồn gene quí hiếm 

Phần 4. CNSH với sự phát triển bền vững 

Chương 11: CNSH với việc hợp tác quốc tế và khu vực 

Chương 12: Những định hướng chính về sự phát triển CNSH hiện nay ở thế giới cũng như ở Việt Nam 

 

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNCCông nghệ cơ khí và ứng dụng CAD - CAM -CNC

Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Tiến Dũng

286  1391  14 

Mô hình hóa hệ thống và mô phổngMô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

206  2154  54 

40 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng anh 1040 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng anh 10

Trần Ngọc Liên Tân

161  483 

55 Cách để sống tích cực55 Cách để sống tích cực

Nguyễn Thu Hương

66  388