Giáo Trình Sinh Học Phân Tử Tế Bào Và Ứng Dụng - Võ Thị Phương Lan

2500 | 05-06-2016 | 43
Giáo Trình Sinh Học Phân Tử Tế Bào Và Ứng Dụng

Nhan đề: Giáo Trình Sinh Học Phân Tử Tế Bào Và Ứng Dụng

Tác giả: Võ Thị Phương Lan,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 193

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phân tử tế bào, công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cấu trúc và chức năng của phân tử Acid Nucleic

Chương 2: Tái bản và sửa chữa ADN

Chương 3: Phiên mã và kiểm soát phiên mã

Chương 4: Dịch mã tổng hợp Protein

Chương 5: Kỹ thuật ADN tái tổ hợp

Download