Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

1455 | 05-06-2016 | 8
Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Nhan đề: Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa dinh dưỡng, chế biến sửa,

Download

Tóm tắt:

I. THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA SỮA

II. THU NHẬN SỮA

III. CÁCH CHẾ BIẾN SỮA

IV. SẢN XUẤT KEM

V. SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN

VI. SẢN XUẤT PHOMAT

VII. SẢN XUẤT BƠ

 

Download

Có thể bạn cần