Di truyền và công nghệ tế bào soma - Nguyễn Như Hiền

1827 | 20-05-2016 | 15
Di truyền và công nghệ tế bào soma

Nhan đề: Di truyền và công nghệ tế bào soma

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 125

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào soma, di truyền học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO SOMA

Chương 2: ĐỘT BIẾN VÀ TÁI TỔ HỢP SOMA

Chương 3: LAI TẾ BÀO SOMA

Chương 4: DI TRUYỀN TẾ BÀO SOMA VÀ UGN THƯ

Download

Có thể bạn cần

Phương Pháp MckinseyPhương Pháp Mckinsey

Ethan M. Rasiel

  123 

Nguồn Gốc Khủng Hoảng Tài ChínhNguồn Gốc Khủng Hoảng Tài Chính

George Cooper

  265 

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  2062 

Mê HoặcMê Hoặc

Guy Kawasaki

  130