Công nghệ tế bào gốc - Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định

2581 | 06-06-2016 | 23
Công nghệ tế bào gốc

Nhan đề: Công nghệ tế bào gốc

Tác giả: Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 538

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào gốc, công nghệ tế bào,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TẾ BÀO GỐC

Chương 1. Vài nét về việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc.
Chương 2. Tế bào gốc : Định nghĩa và phân loại
Chương 3. Tế bào gốc và tiềm năng ứng dụng
Chương 4. Tính vạn năng và sự tự làm mới

PHẦN 2. TẾ BÀO GỐC PHÔI

Chương 5. Tế bào gốc phôi và việc thu nhận tế bào gốc vạn năng
Chương 6. Nuôi cấy và tạo dòng tế bào gốc phôi
Chương 7. Tế bào mầm

PHẦN 3. TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH

Chương 8. Ổ (niche) tế bào gốc trưởng thành
Chương 9. Nhận diện tế bào gốc : từ sinh học đến kĩ thuật
Chương 10. Tế bào gốc tạo máu
Chương 11. Tế bào gốc trung mô
Chương 12. Tế bào gốc vạn năng cảm ứng
Chương 13. Tế bào gốc rìa giác mạc và ứng dụng
Chương 14. Tế bào gốc cơ xương
Chương 15. Tế bào gốc da
Chương 16. Tế bào gốc của mô mỡ
Chương 17. Tế bào tiền thân nội mô
Chương 18. Tế bào gốc thần kinh
Chương 19. Tế bào gốc nhũ nhi
Chương 20. Tế bào gốc ung thư
Chương 21. Các tế bào gốc khác

PHẦN 4. LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC

Chương 22. Thử nghiệm tiền lâm sàng liệu pháp tế bào gốc
Chương 23. Tế bào gốc trong điều trị bệnh thần kinh
Chương 24. Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tim mạch
Chương 25. Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tiểu đường
Chương 26. Tái tạo biểu mô và da
Chương 27. Ứng dụng tế bào gốc trong chấn thương chỉnh hình
Chương 28. Liệu pháp tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh tự miễn
Chương 29. Liệu pháp gen tế bào gốc

PHẦN 5. BẢO QUẢN TẾ BÀO GỐC

Chương 30. Bảo quản tế bào gốc
Chương 31. Ngân hàng tế bào gốc
Chương 32. Ngân hàng máu cuống rốn

PHẦN 6. SẢN PHẨM, SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO LÍ SINH HỌC

Chương 33. Đạo lí Sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc

Download

Có thể bạn cần