Công nghệ sinh học trong nông nghiệp - Nguyễn Ngọc Hải

2104 | 30-05-2016 | 13
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nhan đề: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1997

Số trang: 140

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học trong nông nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ sinh học là gì?

Chương 2: Công nghệ sinh học thực vật

Chương 3: Một số kỹ thuật phân tử hỗ tợ phương pháp tạo giống

Chương 4: Công nghệ sinh học động vật

Chương 5: Công nghệ sinh học và động vật thế kỉ 21

Download

Có thể bạn cần

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩmThí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương

153  2493  52 

Ôn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa HọcÔn Kiến Thức Luyện Kỹ Năng Hóa Học

Phạm Ngọc Sơn

  93 

Cambridge Practice Tests For IELTS 4Cambridge Practice Tests For IELTS 4

University of Cambridge

176  1088