Công nghệ sinh học những vấn đề thế kỷ 21 - Trang Quang Sen

1142 | 30-05-2016 | 6
Công nghệ sinh học những vấn đề thế kỷ 21

Nhan đề: Công nghệ sinh học những vấn đề thế kỷ 21

Tác giả: Trang Quang Sen,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 113

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Phần 1

Từ di truyền cổ điển đến di truyền số lượng

Vài nét về di truyền học phân tử

Phần 2

Chọn con từ trong ống nghiệp

Công nghệ ghép ren, thành quả và rủi ro

Cô lập ADN từ cà chua

Con người sẽ bị kỹ thuật hóa

Cừu Dolly

Nhân bản con người, chuyện gì đang xảy ra

Một cuộc thí nghiệp làm thay đổi cả thế giới

Thụ tinh trong ống nghiệp dễ gây bệnh

Chip sinh học, kỹ thuật sinh học của thế kỷ 21

ADN làm tiết lộ chân tướng

Phần 3

Công nghệ sinh học có thể giải quyết nạn đói

Gạo vàng chống mù mặt cho trẻ em

Bản quyền cây trồng thuộc về ai

Chung quanh vấn đề "Thuốc trừ xâu và giống lúa"

Cuộc "Cách mạng xanh" đã mang lại gì cho nhân loại

Kinh nghiệm của Mỹ về nông nghiệp bảo tồn - một bài học cho Việt Nam

Download

Có thể bạn cần

4500 câu giao tiếp Hàn Việt4500 câu giao tiếp Hàn Việt

Đặng Quang Hiển

432  629 

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lườngGiáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy

217  2042  24 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  1340 

Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng caoKỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Đức Huy

444  691  19