Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2) - Lê Thanh Hòa, Đái Duy Ban

1429 | 01-06-2016 | 5
Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2)

Nhan đề: Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường (Quyển 2)

Tác giả: Lê Thanh Hòa, Đái Duy Ban,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 225

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cây trồng vật nuôi, bảo vệ môi trường,

Download

Tóm tắt:

1. Giới thiệu vacxin và miễn dịch

2. Gen chuyển vị (transposon) vài trò của chúng tong di truyền và chọn giống sinh vật

3. Vi khuẩn cố định ni tơ phân tử vi hiếu khí Azopirilla

4. Sinh học độc tố cá nóc Tetrodotoxin

5. Sinh học phân tử của Plasmid phân giải chất độc hữu cơ và đề kháng i-on kim loại

6. Vai trò của công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo giống ngô

7. Nghiên cứu và ứng dụng mầm bệnh vi sinh vật trong phòng trừ sâu hại cây trồng

8. Vacxin thuộc thế hệ mới bằng công nghệ gen

9. Về các liệu pháp gen trong chữa bệnh

10. Ung thư phân tử và các nguyên nhân gây ung thư

Download