Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - La Văn Bình, Trần Thị Hiền

2265 | 07-06-2016 | 37
Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Nhan đề: Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Tác giả: La Văn Bình, Trần Thị Hiền,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất phân bón, phân bón vô cơ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN BÓN

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ HỢP CHẤT PHOTPHO VÀ AXIT PHOTPHORIC

CHƯƠNG 3 : SẢN XUẤT PHÂN LÂN

CHƯƠNG 4: SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM

CHƯƠNG 5: PHÂN BÓN PHỨC HỢP VÀ HỖN HỢP

Download

Có thể bạn cần

14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa

Dương Tiến Tài

  25 

Giải Bài Tập Toán 4: Tập 2Giải Bài Tập Toán 4: Tập 2

Nhiều Tác Giả

  30 

Học Tốt Ngữ Văn 8 Tập 1Học Tốt Ngữ Văn 8 Tập 1

Phạm Tuấn Anh

  21