Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ - La Văn Bình, Trần Thị Hiền

2396 | 07-06-2016 | 37
Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Nhan đề: Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Tác giả: La Văn Bình, Trần Thị Hiền,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất phân bón, phân bón vô cơ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN BÓN

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ HỢP CHẤT PHOTPHO VÀ AXIT PHOTPHORIC

CHƯƠNG 3 : SẢN XUẤT PHÂN LÂN

CHƯƠNG 4: SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM

CHƯƠNG 5: PHÂN BÓN PHỨC HỢP VÀ HỖN HỢP

Download

Có thể bạn cần

Giải Bài Tập Vật Lí 10 nâng caoGiải Bài Tập Vật Lí 10 nâng cao

Nguyễn Chí Cường

  68 

Sách Giáo Viên Giải Tích 12 Nâng CaoSách Giáo Viên Giải Tích 12 Nâng Cao

Nhiều Tác Giả

  65 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  2391 

Cách Xử Thế Của Người NayCách Xử Thế Của Người Nay

Nguyễn Hiến Lê

  141