Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men - Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi

3310 | 08-06-2016 | 126
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Nhan đề: Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Tác giả: Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 331

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ lên men, vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I :PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU

CHƯƠNG I :PHÂN TÍCH HẠT ĐẠI MẠCH

CHƯƠNG II: PHÂN RTÍCH MALT ĐẠI MẠCH

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU CHỨA  TINH BỘT

CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH TRÌ ĐƯỜNG

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOA HOUBLON

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH QUẢ

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH NƯỚC

PHẦN 2 :PHÂN TÍCH SẢN PHẨM LÊN MEN

CHƯƠNG 8: KIỂM TRA DỊCH LÊN MAN BIA VÀ BIA THÀNH PHẨM

CHƯƠNG 9: KIỂM TRA DỊCH  ĐƯỜNG,DỊCH LÊN MEN VÀ CỒN THÀNH PHẨM

CHƯƠNG 10: PHÂN TÍCH RƯỢU VANG

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH MÌ CHÍNH NƯỚC CHẤM

CHƯƠNG 12: XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ CÁC CHẾ PHẨM ENZYM

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VI SINH VẬT

CHƯƠNG 13: KIỂM TRA MỨC ĐỘ KHỬ TRÙNG

CHƯƠNG 14: ĐỊNH YTÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT

CHƯƠNG 15: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT THỰC PHẨM

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Mô phỏng công nghệ hóa họcMô phỏng công nghệ hóa học

Nguyễn Thị Minh Hiền

244  2790  58 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1866 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 2Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 2

Nguyễn Thủy Minh, Lương Quỳnh Trang

287  1957  22 

Máy điện - Tập 1Máy điện - Tập 1

Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

158  2119  29