Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men - Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi

3766 | 08-06-2016 | 130
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Nhan đề: Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men

Tác giả: Lê Thanh Mai, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Thị Lan Chi,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 331

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ lên men, vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I :PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU

CHƯƠNG I :PHÂN TÍCH HẠT ĐẠI MẠCH

CHƯƠNG II: PHÂN RTÍCH MALT ĐẠI MẠCH

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NGUYÊN LIỆU CHỨA  TINH BỘT

CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH TRÌ ĐƯỜNG

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOA HOUBLON

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH QUẢ

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH NƯỚC

PHẦN 2 :PHÂN TÍCH SẢN PHẨM LÊN MEN

CHƯƠNG 8: KIỂM TRA DỊCH LÊN MAN BIA VÀ BIA THÀNH PHẨM

CHƯƠNG 9: KIỂM TRA DỊCH  ĐƯỜNG,DỊCH LÊN MEN VÀ CỒN THÀNH PHẨM

CHƯƠNG 10: PHÂN TÍCH RƯỢU VANG

CHƯƠNG 11: PHÂN TÍCH MÌ CHÍNH NƯỚC CHẤM

CHƯƠNG 12: XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ CÁC CHẾ PHẨM ENZYM

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VI SINH VẬT

CHƯƠNG 13: KIỂM TRA MỨC ĐỘ KHỬ TRÙNG

CHƯƠNG 14: ĐỊNH YTÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT

CHƯƠNG 15: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT THỰC PHẨM

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  30 

Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lựcGiáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

137  2881  25 

Trồng Hoa Không Cho Mọc RễTrồng Hoa Không Cho Mọc Rễ

Nguyễn Mạnh Hùng

  26