Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng - Trần Thị Lệ

1610 | 05-06-2016 | 2
Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Nhan đề: Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Tác giả: Trần Thị Lệ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Huế

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 261

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Bài 1 CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

Bài 2 CÁC KỸ THUẬT CHÍNH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NUCLEIC ACID

Bài 3 CÔNG NGHỆ CHUYỂN GENE VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 4 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 5 CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống thông tin kế toánHệ thống thông tin kế toán

Nguyễn Thế Hưng

348  3506  43 

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ BảnSách Giáo Khoa Tiếng Anh 12 Cơ Bản

Nhiều Tác Giả

  86 

Giải Bài Tập Hình Học 10 Nâng CaoGiải Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao

Nguyễn Vũ Thanh

  93 

500 bài Toán chọn lọc 10500 bài Toán chọn lọc 10

Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh

248  854