Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng - Trần Thị Lệ

1442 | 05-06-2016 | 2
Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Nhan đề: Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Tác giả: Trần Thị Lệ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Huế

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 261

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Bài 1 CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

Bài 2 CÁC KỸ THUẬT CHÍNH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NUCLEIC ACID

Bài 3 CÔNG NGHỆ CHUYỂN GENE VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 4 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 5 CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình nguyên lý kế toán

Đoàn Quang Thiệu

242  2125 

222 Bài Luyện Tập Điền Từ Tiếng Anh222 Bài Luyện Tập Điền Từ Tiếng Anh

Vũ Thị Mai Phương

  74 

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3

Phạm Hoàng Hộ

1027  903 

Định Hướng Tập TrungĐịnh Hướng Tập Trung

Al Ries

  93 

Let's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu họcLet's learn english: Sách bài tập Tiếng Anh dùng cho học sinh tiểu học

Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Clearnce Lim

98  1805