Thí nghiệm Hóa vô cơ - BM CN Hóa Vô Cơ

1626 | 06-06-2016 | 16
Thí nghiệm Hóa vô cơ

Nhan đề: Thí nghiệm Hóa vô cơ

Tác giả: BM CN Hóa Vô Cơ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 34

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa vô cơ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Kim Loại Kiềm(phân nhóm I A )   

Bài 2: KIM LOẠI KIỀM THỔ (Phân nhóm II A) 

Bài 3 : NGUYÊN TỐ NHÓM III A 

Bài 4:CACBON VÀ SILIC(Phân nhóm IV A ) 

Bài 5: NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT NHÓM V A 

Bài 6: HIDRO -OXY -LƯU HUỲNH 

Bài 7: NHÓM VIII-HALOGEN  

Bài 8: KIM LOẠI IB( Cu -Ag-Au)

Bài 9: KIM LOẠI NHÓM IIB(Zn-Cd-Hg) 

Bài 10: NHÓM VIB(CRÔM)  

Bài 11: NHÓM VIB(MANGAN) 

Bài 12: KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP NHÓM VIII B 

Bài 13: ĐIỀU CHẾ PHÈ N NHÔM AMONI

Download

Có thể bạn cần

Tập Bài Hát 3Tập Bài Hát 3

Hoàng Long

  105 

Giáo trình Sinh lý thực vậtGiáo trình Sinh lý thực vật

Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng

392  3166  52 

Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

601  2325  19 

English for Students of Physics Vol.2English for Students of Physics Vol.2

Hồ Huyên

  186