Thí nghiệm Hóa vô cơ - BM CN Hóa Vô Cơ

1524 | 06-06-2016 | 16
Thí nghiệm Hóa vô cơ

Nhan đề: Thí nghiệm Hóa vô cơ

Tác giả: BM CN Hóa Vô Cơ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 34

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa vô cơ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Kim Loại Kiềm(phân nhóm I A )   

Bài 2: KIM LOẠI KIỀM THỔ (Phân nhóm II A) 

Bài 3 : NGUYÊN TỐ NHÓM III A 

Bài 4:CACBON VÀ SILIC(Phân nhóm IV A ) 

Bài 5: NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT NHÓM V A 

Bài 6: HIDRO -OXY -LƯU HUỲNH 

Bài 7: NHÓM VIII-HALOGEN  

Bài 8: KIM LOẠI IB( Cu -Ag-Au)

Bài 9: KIM LOẠI NHÓM IIB(Zn-Cd-Hg) 

Bài 10: NHÓM VIB(CRÔM)  

Bài 11: NHÓM VIB(MANGAN) 

Bài 12: KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP NHÓM VIII B 

Bài 13: ĐIỀU CHẾ PHÈ N NHÔM AMONI

Download