Phản ứng điện hóa và ứng dụng - Trần Hiệp Hải

1962 | 22-05-2016 | 28
Phản ứng điện hóa và ứng dụng

Nhan đề: Phản ứng điện hóa và ứng dụng

Tác giả: Trần Hiệp Hải,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 183

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phản ứng điện hóa, ứng dụng điện hóa,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở nhiệt động lực học của oxi hóa - khử điện hóa

Chương 2: Một số ứng dụng của nhiệt động lực học điện hóa

Chương 3: Động học các phản ứng điện hóa

Chương 4: Một số lĩnh vực ứng dụng của động học điện hóa

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Bùi Văn Tuyền, Nguyễn Đức Trường

192  441 

Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10

Hoàng Thị Lệ

201  435 

Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô

Võ Nghĩa, Trần Quang Vinh

280  1588  29