Mô phỏng công nghệ hóa học - Nguyễn Thị Minh Hiền

3386 | 02-05-2016 | 60
Mô phỏng công nghệ hóa học

Nhan đề: Mô phỏng công nghệ hóa học

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hiền,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 244

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG

Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI

Chương 3. CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

Chương 4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG

Chương 5. CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN

Chương 6. CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÁCH

Chương 7. MÔ PHỎNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

GIẢI NGHĨA MỘT SỐ CỤM TỪ TIẾNG ANH TRONG MÔ PHỎNG

Download