Luyện và tái chế vàng - Đinh Phạm Thái, Nguyễn Văn Khánh Hà

2005 | 05-05-2016 | 30
Luyện và tái chế vàng

Nhan đề: Luyện và tái chế vàng

Tác giả: Đinh Phạm Thái, Nguyễn Văn Khánh Hà,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 161

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương

Chương 2: Nguyên liệu luyện vàng

Chương 3: Làm giàu quặng vàng

Chương 4: Luyện vàng bằng phương pháp Amangan

Chương 5: Luyệ  vàng bằng phương pháp Xianua

Chương 6: Các phương pháp luyện vàng đặc biệt

Chương 7: Luyện thành vàng thô từ các bán sản phẩm

Chương 8: Tinh luyện vàng

Chương 9: Tái chế vàng

Chương 10: Độc hại trong quá trình luyện vàng và biện pháp khắc phục

Download

Có thể bạn cần