Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học - Trần Trung Kiên

2546 | 28-04-2016 | 41
Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học

Nhan đề: Kỹ thuật công trình trong công nghệ hóa học

Tác giả: Trần Trung Kiên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 150

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Mở đầu

Chương 1: Khái niệm về công trình và kỹ thuật công trình

Phần II: Công trình

Chương 2: Công trình trong công nghệ hóa học

Chương 3: Phương tiện hỗ trợ để hoàn thành dự án

Chương 4: Phương pháp thể hiện văn bản

Chương 5: Vận chuyển và bảo quản

Chương 6: Những hệ thống phụ trợ

Chương 7: Kỹ thuật an toàn xí nghiệp

Download