Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

3761 | 07-06-2016 | 125
Hóa sinh công nghiệp

Nhan đề: Hóa sinh công nghiệp

Tác giả: Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 444

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa công nghiệp, công nghệ hóa,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ENZIM

Chương II: CÁC PHẢN ỨNG ENZIM PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Chương III: PROTEIN

Chương IV: GLUXIT

Chương V: LIPIT

Chương VI: VITAMIN

Chương VII: CÁC CHẤT MÀU

Chương VIII: CÁC CHẤT THƠM

CHƯƠNG IX: HÓA SINH CÁC QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NGỦ CỐC

Chương X: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÊN MEN

Chương XI: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẾ PHẨM ENZIM

 

Download

Có thể bạn cần

Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21

Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành, Lã Việt Hà, Lê Hồng Vân, Hà Thị Thanh Huyền

817  699 

Bài tập chọn lọc Hình học 11Bài tập chọn lọc Hình học 11

Phan Huy Khải, Trần Hữu Nam, Phan Doãn Thoại

253  723 

Toán rời rạc - Tập 1: Lý thuyếtToán rời rạc - Tập 1: Lý thuyết

Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

231  2463  16