Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

5181 | 07-06-2016 | 133
Hóa sinh công nghiệp

Nhan đề: Hóa sinh công nghiệp

Tác giả: Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 444

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa công nghiệp, công nghệ hóa,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ENZIM

Chương II: CÁC PHẢN ỨNG ENZIM PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Chương III: PROTEIN

Chương IV: GLUXIT

Chương V: LIPIT

Chương VI: VITAMIN

Chương VII: CÁC CHẤT MÀU

Chương VIII: CÁC CHẤT THƠM

CHƯƠNG IX: HÓA SINH CÁC QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NGỦ CỐC

Chương X: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÊN MEN

Chương XI: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẾ PHẨM ENZIM

 

Download

Có thể bạn cần

Nghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh NghiệpNghệ Thuật Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Minh Giang, Nguyệt Ánh

  151 

Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân

135  3183  15