Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

4290 | 07-06-2016 | 129
Hóa sinh công nghiệp

Nhan đề: Hóa sinh công nghiệp

Tác giả: Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 444

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa công nghiệp, công nghệ hóa,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ENZIM

Chương II: CÁC PHẢN ỨNG ENZIM PHỔ BIẾN TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM

Chương III: PROTEIN

Chương IV: GLUXIT

Chương V: LIPIT

Chương VI: VITAMIN

Chương VII: CÁC CHẤT MÀU

Chương VIII: CÁC CHẤT THƠM

CHƯƠNG IX: HÓA SINH CÁC QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NGỦ CỐC

Chương X: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÊN MEN

Chương XI: HÓA SINH HỌC CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẾ PHẨM ENZIM

 

Download

Có thể bạn cần

Mưu Kế Người XưaMưu Kế Người Xưa

Dương Diên Hồng

  33 

Nhị Thập Tứ HiếuNhị Thập Tứ Hiếu

Kim Khánh

  22 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

584  1918  30