Hóa kỹ thuật đại cương - Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính

2075 | 05-06-2016 | 49
Hóa kỹ thuật đại cương

Nhan đề: Hóa kỹ thuật đại cương

Tác giả: Phùng Tiến Đạt, Trần Thị Bính,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 496

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa đại cương, hóa kỹ thuật,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LIỆU, NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

CHƯƠNG 3. XÚC TÁC TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN

CHƯƠNG 5. KĨ THUẬT ĐIỆN HÓA SẢN XUẤT XÚT-CLO

CHƯƠNG 6. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC

CHƯƠNG 7. KĨ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT SILICAT

CHƯƠNG 8. KĨ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ KIM LOẠI

CHƯƠNG 9. KĨ THUẬT SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 10. KĨ THUẬT TỔNG HỢP MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ

CHƯƠNG 11. KĨ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SÔ HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ

CHƯƠNG 12. KĨ THUẬT SẢN XUẤT MỘT SỐ HỢP CHẤT HÓA DƯỢC

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ EnzymCông nghệ Enzym

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thị Huyền

532  2243  54 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  1532 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Trần Long

121  1464 

Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng caoKỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Đức Huy

444  682  19 

Hệ thống thông tin kế toánHệ thống thông tin kế toán

Nguyễn Thế Hưng

348  2658  41