Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng - Võ Đình Lương

1788 | 20-05-2016 | 39
Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng

Nhan đề: Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng

Tác giả: Võ Đình Lương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 238

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa học, xi măng portland, công nghệ sản xuất xi măng,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu: Khái Niệm Chung

Phần 1: Các chất kết dính bền trong không khí

Chương 1: Vôi xây dựng

Chương 2: Thạch cao xâu dựng

Phần 2: Xi măng Portland

Chương 1: Đặc trưng thành phần và các hệ số modul của Clinke xi măng Portland

Chương 2: Nguyên liệu, nhiên liệu và tính toán hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland

Chương 3: Gia công nguyên liệu và chẩn bị hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland

Chương 4: Quá trình nung luyện Clinke xi măng Portland

Chương 5: Nghiên Clinke xi măng Portland

Chương 6:  Hóa lý của quá trình đóng rắn của  xi măng Portland

Phần 3: Các loại xi măng thông dụng khác

Chương 1: Xi măng Portland-Puzoland

Chương 2: Xi măng Portland - Xỉ

Chương 3: Xi măng Alumin

Download