Hóa học dầu mỏ và khí - Đinh Thị Ngọ

1122 | 18-09-2018 | 4
Hóa học dầu mỏ và khí

Nhan đề: Hóa học dầu mỏ và khí

Tác giả: Đinh Thị Ngọ,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 252

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa học, dầu mỏ, khí,

Download

Tóm tắt:

Download