Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ - Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê

1711 | 08-05-2016 | 7
Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Nhan đề: Giáo trình nhiên liệu dầu mỏ

Tác giả: Trần Văn Triệu, Nguyễn Đài Lê,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 141

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Nhiên liệu động cơ xăng

Chương 2: Nhiên liệu động cơ diezen

Chương 3: Các loại nhiên liệu khác

Chương 4: Dầu bôi trơn

Chương 5: Mở bôi trơn

Download

Có thể bạn cần