Công nghệ các hợp chất vô cơ của nitơ (Công nghiệp đạm) - Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương

1363 | 05-06-2016 | 13
Công nghệ các hợp chất vô cơ của nitơ (Công nghiệp đạm)

Nhan đề: Công nghệ các hợp chất vô cơ của nitơ (Công nghiệp đạm)

Tác giả: Nguyễn Hoa Toàn, Lê Thị Mai Hương,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 196

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hợp chất vô cơ, hợp chất nitơ, công nghiệp đạm,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ khí hóa than

Chương 2: Chế tạo khí hydro từ khí nguyên liệu của metan

Chương 3: Reforming xúc tác loại cacbua hydro dạng lỏng

Chương 4: Khử hợp chất sunfua khỏi hỗn hợp khí nguyên liệu

Chương 5: Chuyển hóa CO

Chương 6: Khử CO2 khỏi hỗn hợp khí nguyên liệu

Chương 7: Khử CO khỏi hỗn hợp khí nguyên liệu

Chương 8: Phân tách hỗn hợp khí bằng phường pháp hóa lỏng

Chương 9: Tổng hợp NH3

Chương 10: Công nghệ chế tạo Axit Nitric

Chương 11: Giới thiệu công nghệ sản xuất Methanol

Download