Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 5 - Nguyễn Bin

2923 | 19-04-2016 | 46
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 5

Nhan đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 5

Tác giả: Nguyễn Bin,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 320

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Phương trình dòng

CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH TỶ LƯỢNG

CHƯƠNG III. NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

CHƯƠNG IV. ĐỘNG HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG

CHƯƠNG IV VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

Download