Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4 - Nguyễn Bin

5874 | 19-04-2016 | 178
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4

Nhan đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4

Tác giả: Nguyễn Bin,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 395

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN THỨ BA: CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT (CHUYỂN KHỐI, KHUẾCH TÁN)

Chương 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT

Chương 2: CHƯNG

Chương 3: HẤP THỤ

Chương 4: TRÍCH LY

Chương 5: KẾT TINH

Chương 6: QUÁ TRÌNH HẤP THỤ

Chương 7: SẤY

Chương 8: VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

Download

Có thể bạn cần