Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4 - Nguyễn Bin

5169 | 19-04-2016 | 173
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4

Nhan đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 4

Tác giả: Nguyễn Bin,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 395

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN THỨ BA: CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT (CHUYỂN KHỐI, KHUẾCH TÁN)

Chương 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN CHẤT

Chương 2: CHƯNG

Chương 3: HẤP THỤ

Chương 4: TRÍCH LY

Chương 5: KẾT TINH

Chương 6: QUÁ TRÌNH HẤP THỤ

Chương 7: SẤY

Chương 8: VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

Download

Có thể bạn cần

Mạch điện tử - Tập 1Mạch điện tử - Tập 1

Nguyễn Tấn Phước

154  2500  61 

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạiGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

191  2164  17 

Cấu kiện điện tửCấu kiện điện tử

Trần Thị Cầm

230  1380