Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2 - Nguyễn Bin

5324 | 28-04-2016 | 138
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2

Nhan đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Bin,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 321

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 5: PHÂN RIÊNG HỆ KHÔNG ĐỒNG NHẤT(PHÂN RIÊNG BẰNG CƠ HỌC)

A. PHÂN RIÊNG HỆ KHÍ KHÔNG ĐỒNG NHẤT

B. PHÂN RIÊNG HỆ LỎNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT

Chương 6: KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG

6.1. Khái niệm

6.2. Những kết cấu chống tạo lõm

6.3. Phương pháp chọn dạng cánh khuấy

6.4. Công suất tiêu thụ

6.5. Chọn số vòng quay

6.6. Hòa tan vật rắn trong chất lỏng

6.7. Trộn hai chất lỏng

6.8. Trộn khí và lỏng

6.9. Những số liệu thực tế và phạm vi ứng dụng của một số loại cánh khuấy

Chương 7: ĐẬP - NGHIỀN - SÀNG

7.1. Khái niệm

7.2. Phương thức đập - nghiền

7.3. Các định luật của đập - nghiền

7.4. Hiệu suất của máy đập - nghiền

7.5. Độ nghiền

7.6. Máy đập nghiền

7.7. Sàng - phân loại vật liệu

Chương 8: VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

8.1. Ví dụ

8.2. Bài tập

Download

Có thể bạn cần

Bí quyết thành công của Steve JobsBí quyết thành công của Steve Jobs

Lê Duyên Hải

404  864 

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập 1Sách Giáo Khoa Tiếng Việt lớp 1 Tập 1

Đặng Thị Lanh

  193 

Giáo trình máy công cụ cắt gọtGiáo trình máy công cụ cắt gọt

Nguyễn Kinh Luân

129  2674  17 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  2599