Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2 - Nguyễn Bin

4446 | 28-04-2016 | 134
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2

Nhan đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Bin,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 321

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 5: PHÂN RIÊNG HỆ KHÔNG ĐỒNG NHẤT(PHÂN RIÊNG BẰNG CƠ HỌC)

A. PHÂN RIÊNG HỆ KHÍ KHÔNG ĐỒNG NHẤT

B. PHÂN RIÊNG HỆ LỎNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT

Chương 6: KHUẤY TRỘN CHẤT LỎNG

6.1. Khái niệm

6.2. Những kết cấu chống tạo lõm

6.3. Phương pháp chọn dạng cánh khuấy

6.4. Công suất tiêu thụ

6.5. Chọn số vòng quay

6.6. Hòa tan vật rắn trong chất lỏng

6.7. Trộn hai chất lỏng

6.8. Trộn khí và lỏng

6.9. Những số liệu thực tế và phạm vi ứng dụng của một số loại cánh khuấy

Chương 7: ĐẬP - NGHIỀN - SÀNG

7.1. Khái niệm

7.2. Phương thức đập - nghiền

7.3. Các định luật của đập - nghiền

7.4. Hiệu suất của máy đập - nghiền

7.5. Độ nghiền

7.6. Máy đập nghiền

7.7. Sàng - phân loại vật liệu

Chương 8: VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

8.1. Ví dụ

8.2. Bài tập

Download