Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ - Phan Đình Châu

3221 | 07-06-2016 | 107
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Nhan đề: Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Tác giả: Phan Đình Châu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 248

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phản ứng thủy ngân, hóa học hữu cơ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG HÓA HỌC VÀ TRONG KỸ THUẬT TỔNG HỢP HÓA HỌC
CHƯƠNG 2: NITRO HÓA

CHƯƠNG 3: SUNFO HÓA

CHƯƠNG 4: HALOGEN HÓA

CHƯƠNG 5 : ANKYL HÓA

CHƯƠNG 6: AXYL HÓA

CHƯƠNG 7: ESTE HÓA

CHƯƠNG 8: OXY HÓA

CHƯƠNG 9: KHỬ HÓA

CHƯƠNG 10: DIAZO HÓA

CHƯƠNG 11: DECACBOXYL HÓA

CHƯƠNG 12: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN

CHƯƠNG 13: HYDRAT HÓA VÀ DEHYDRAT HÓA

 

Download