Các phương pháp phân tích hóa học nước biển - Đoàn Văn Bộ

1678 | 22-05-2016 | 9
Các phương pháp phân tích hóa học nước biển

Nhan đề: Các phương pháp phân tích hóa học nước biển

Tác giả: Đoàn Văn Bộ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 154

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hóa học, phân tích hóa học, phân tích nước biển,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Xác định độ muối nước biển

Chương 2: Xác định các khí hòa tan trong nước biển

Chương 3: Xác định các thành phần của hệ cacbonat trong nước biển

Chương 4: Xác định các hợp phần dinh dưỡng vô cơ và các chất hữu cơ trong nước biển

Download

Có thể bạn cần