Giáo trình ngôn ngữ SQL - Sở BCVT Hà Nội

2580 | 27-04-2016 | 5
Giáo trình ngôn ngữ SQL

Nhan đề: Giáo trình ngôn ngữ SQL

Tác giả: Sở BCVT Hà Nội,

Nhà xuất bản: Sở BCVT Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ bản về SQL

1. Các truy vấn đơn giản

2. Truy vấn nhiều quan hệ

3. Truy vấn con

4. Các phép toán quan hệ đầy đủ

5. Sửa đổi cơ sở dữ liệu

6. Định nghĩa lượt đồ quan hệ trong SQL

7. Khung nhìn (View)

Bài tập

Chương 2: Các ràng buộc và Trigger

1. Khóa và khóa ngoại

2. Các ràng buộc trên thuộc tính và bộ

3. Sửa đổi các ràng buộc

4. Các ràng buộc mức lượt đồ và Trigger

Bài tập

Chương 3: Lập trình

1. SQL trong môi trường lập trình

2. Các thủ tục được lưu giữ (Stored procedure)

3. Môi trường SQL

4. Sử dụng giao diện mức gọi (Call-level interface)

5. Giao tác trong SQL

6. An toàn và cấp quyền trong SQL

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật thông tin quang 2Kỹ thuật thông tin quang 2

Đỗ Văn Việt Em

216  1944 

Mua Sắm Thông MinhMua Sắm Thông Minh

Martin Lindstrom

  142 

15 ngày luyện thi cấp tốc môn Ngữ văn15 ngày luyện thi cấp tốc môn Ngữ văn

Nhiều Tác Giả

  108 

Giáo trình Kỹ thuật sốGiáo trình Kỹ thuật số

Nguyễn Quyết Nguyên

254  1755