Giáo trình cơ sở dữ liệu - Phạm Đức Nhiệm

2651 | 27-04-2016 | 18
Giáo trình cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Giáo trình cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Đức Nhiệm,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 101

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sơ lược về cơ sở dữ liệu

Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 3: Ngôn ngữ con dữ liệu SQL

Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để tôn trọng người khác55 Cách để tôn trọng người khác

Nguyễn Thu Hương

66  528 

Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lựcGiáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

137  2499  25 

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

144  1900  18