Cơ sở dữ liệu phân tán - Phạm Thế Quế

1930 | 02-05-2016 | 2
Cơ sở dữ liệu phân tán

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 155

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 2: Thiết kế các hệ CSDL phân tán

Chương 3: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 4: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 5: Tổng quan về CSDL song song

Download

Có thể bạn cần

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  2457 

Tiền tệ - Ngân hàngTiền tệ - Ngân hàng

Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương

340  670 

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

234  2164  32