Cơ sở dữ liệu phân tán - Phạm Thế Quế

2775 | 02-05-2016 | 2
Cơ sở dữ liệu phân tán

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 155

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán

Chương 2: Thiết kế các hệ CSDL phân tán

Chương 3: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 4: Xử lý truy vấn trong CSDL quan hệ phân tán

Chương 5: Tổng quan về CSDL song song

Download

Có thể bạn cần

Mô hình hóa hệ thống và mô phổngMô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

206  2775  54 

Giáo Trình Tiếng Anh Khách Sạn Quốc TếGiáo Trình Tiếng Anh Khách Sạn Quốc Tế

Nguyễn Thị Tuyết

  84 

Giới thiệu về đa phương tiệnGiới thiệu về đa phương tiện

Đỗ Trung Tuấn

53  1826