Cơ sở dữ liệu - Phạm Thế Quế

2692 | 27-04-2016 | 7
Cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 4: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 5: CÁC NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

Chương 6: TỐI ƯU HOÁ CÂU HỎI TRUY VẤN

Chương 7: AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ TÍNH TOÀN VEN DỮ LIỆU

 

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Cao Cấp 6Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Cao Cấp 6

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

230  926 

Giáo trình điện tử công suấtGiáo trình điện tử công suất

Trần Trọng Minh

206  4971  98 

Giáo trình kỹ thuật thủy khíGiáo trình kỹ thuật thủy khí

Hoàng Đức Liên

276  2463