Cơ sở dữ liệu - Phạm Thế Quế

2376 | 27-04-2016 | 7
Cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Thế Quế,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 4: KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chương 5: CÁC NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU

Chương 6: TỐI ƯU HOÁ CÂU HỎI TRUY VẤN

Chương 7: AN TOÀN DỮ LIỆU VÀ TÍNH TOÀN VEN DỮ LIỆU

 

Download

Có thể bạn cần