Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao - ĐH Hàng hải

2068 | 18-04-2016 | 6
Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Nhan đề: Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 58

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

CHƯƠNG 2: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU

Download

Có thể bạn cần

Câu Hỏi Cốt TửCâu Hỏi Cốt Tử

Fred Reichheld

  44 

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ BảnSách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Cơ Bản

Nhiều Tác Giả

  41 

Chiến Lược Đầu Tư Chứng KhoánChiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán

David Brown, Kassandra Bentley

  45 

Giới thiệu về đa phương tiệnGiới thiệu về đa phương tiện

Đỗ Trung Tuấn

53  1760 

Tập Viết 2 Tập 1Tập Viết 2 Tập 1

Trần Mạnh Hưởng

  34