Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao - ĐH Hàng hải

1662 | 18-04-2016 | 6
Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Nhan đề: Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 58

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

CHƯƠNG 2: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu

Phạm Thế Quế

223  1842 

Thực hành sửa chữa bảo trì động cơ DiezelThực hành sửa chữa bảo trì động cơ Diezel

Trần Thế San, Đỗ Dũng

472  661 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  1533 

Kỹ thuật thông tin quang 1Kỹ thuật thông tin quang 1

Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp

1635  13