Thực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăng - Trần Thế San, Đỗ Dũng

2631 | 01-06-2016 | 43
Thực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăng

Nhan đề: Thực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăng

Tác giả: Trần Thế San, Đỗ Dũng,

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 392

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa chữa động cơ xăng, bảo dưỡng động cơ xăng,

Download

Tóm tắt:

Bài học 1: Giới thiệu các động cơ

Bài học 2: Xưởng động cơ và thông tin bảo trì

Bài học 3: An toàn xưởng động cơ

Bài học 4: Đệm kín, đệm lót và các kiểu nối ghép

Bài học 5: Các cơ sở của sự vận hành động cơ

Bài học 6: Điện năng và điều khiển động cơ bằng điện tử

Bài học 7:  Sự vận hành của động cơ piston

Bài học 8: Phân loại và các kiểu động cơ

Bài học 9: Cấu trúc động cơ

Bài học 10: Van và truyền động van

Bài học 11: Hiệu suất và các đo đạt động cơ

Bài học 12: Nhiên liệu động cơ

Bài học 13: Hệ thống nhiên liệu và hệ thống xả

Bài học 14: Bộ nạp áp suất cao và bộ nạp turbo

Bài học 15: Các hệ thống phun nhiên liệu điện tử

Bài học 16: Các hệ thống phun nhiên liệu: Chuẩn đoán và sửa chữa

Bài học 17: Bộ chế hòa khí

Bài học 18: Hệ thống nhiên liệu chế hòa khí: Chuẩn đoán và bảo dưỡng

Bài học 19: Hệ thống bôi trơn động cơ

Bài học 20: Hệ thống làm nguội động cơ

Bài học 21: Bảo dưỡng hệ thống làm nguội

Bài học 22: Các hệ thống điện và điện tử trên xe ô tô

Bài học 23: Acquy: Cấu tạo và bảo dưỡng

Bài học 24: Hệ thống khởi động: Vận hành và bảo dưỡng

Bài học 25: Cơ sở của hệ thống đánh lửa

Bài học 26: Hệ thống đánh lửa điện tử

Bài học 27: Chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa

Bài học 28: Sự tinh chỉnh và thiết bị kiểm tra động cơ

Bài học 29: Hiệu suất động cơ và chuẩn đoán sự cố

Bài học 30: Bảo dưỡng động cơ: Đầu cylinder và truyền động van

Bài học 31: Bảo dưỡng động cơ: Thanh truyền, ổ trục thanh truyền, piston, vòng găng

Bài học 32: Bảo dưỡng động cơ: Trục khuỷu và khối cylinder 

Download