Thực hành động cơ đốt trong - Hoàng Minh Tác

1717 | 03-06-2016 | 26
Thực hành động cơ đốt trong

Nhan đề: Thực hành động cơ đốt trong

Tác giả: Hoàng Minh Tác,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 194

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trong, dụng cụ sửa chữa ô tô, các hệ thống trên ô tô,

Download

Tóm tắt:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

CHƯƠNG 1. CƠ KHÍ ĐỘNG CƠ

CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG LÀM MÁT

CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG BÔI TRƠN

CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

CHƯƠNG 7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

PHỤ LỤC DỤNG CỤ SỬA CHỮA CHUYÊN DÙNG

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Hình học 10Bài tập Hình học 10

Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên

183  415 

Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lựcGiáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

137  2501  25 

Giáo trình cơ khí đại cươngGiáo trình cơ khí đại cương

Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành

244  2814  36