Sức bền vật liệu - Lê Ngọc Hồng

3321 | 20-04-2016 | 23
Sức bền vật liệu

Nhan đề: Sức bền vật liệu

Tác giả: Lê Ngọc Hồng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1998

Số trang: 322

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mục lục các đại lượng

1. Những khái niệm chung

2. Nội lực trong bài toán thanh

3. Thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm

4. Trang thái ứng suất và thuyết bền

5. Đặc trưng hình học của tiết diện

6. Thanh chịu xoắn, chịu cắt

7. Thanh chịu uốn phẳng

8. Thanh chịu lực phức tạp

9. Những vấn đề đặc biệt trong lý thuyết uốn và xoắn thanh

10. Dầm trên nền đàn hồi

11. Tính chuyển vị theo các phương pháp năng lượng

12. Giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực

13. Ổn định của thanh thẳng chịu uốn, nén

14. Thanh chịu tải trọng động

15. Tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn

Các phụ lục

Download