Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại - Tập 2 - Nguyễn Oanh

2942 | 19-04-2016 | 63
Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại  - Tập 2

Nhan đề: Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Oanh,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 214

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. ĐỘNG CƠ DIESEL 4 THÌ VÀ 2 THÌ

CHƯƠNG 2. BUỒNG ĐỐT ĐỘNG CƠ DIESEL

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL

CHƯƠNG 4. KIM PHUN NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 5. BƠM CAO ÁP PF

CHƯƠNG 6. BƠM CAO ÁP PE

CHƯƠNG 7. BƠM CAO ÁP ĐỘNG CƠ XE TẢI HINO EB-300

CHƯƠNG 8. BƠM CAO ÁP VÀ BỘ ĐIỀU TỐC YANMAR F7

CHƯƠNG 9. KIM BƠM LIÊN HỢP GM

CHƯƠNG 10. BƠM CAO ÁP CAV-DPA

CHƯƠNG 11. BƠM CAO ÁP PSB

CHƯƠNG 12. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU PT VÀ KIM BƠM LIÊN HỢP CUMINS

CHƯƠNG 13. HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH VẬN TỐC TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ DIESEL

CHƯƠNG 14. BƠM CAO ÁP THẾ HỆ MỚI

CHƯƠNG 15. HỆ THỐNG XÔNG MÁY

CHƯƠNG 16. HỆ THỐNG TĂNG ÁP

CHƯƠNG 17. BẢO TRÌ ĐÔNG CƠ DIESEL

CHƯƠNG 17. BẢO TRÌ ĐÔNG CƠ DIESEL

Download