Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao - Đức Huy

1048 | 25-12-2019 | 19
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Nhan đề: Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Tác giả: Đức Huy,

Nhà xuất bản: Bách Khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 444

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa chữa ô tô, kỹ thuật sửa chữa,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần