Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới - Trần Thế San, Trần Duy Nam

1849 | 25-11-2016 | 32
Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Nhan đề: Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Tác giả: Trần Thế San, Trần Duy Nam,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 231

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống nhiệt, điều hòa không khí, xe hơi,

Download

Tóm tắt:

Download