Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ - Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính

2337 | 13-05-2016 | 30
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ

Tác giả: Nguyễn Tất Tiến, Đỗ Xuân Kính,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 463

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát về ô tô

Chương 2: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

Chương 3: Các hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ đốt trong

Chương 4: Các cơ cấu trình và các hệ thống bôi trơn, làm mát động cơ

Chương 5: Hệ thống truyền động (Truyền lực) của ô tô

Chương 6: Các hệ thống lái, phanh và bộ phận di động

Chương 7: Hệ thống điện ô tô

Chương 8: Các phương pháp đánh giá hư hỏng động cơ không tháo máy

Chương 9: Các phương pháp kiểm tra khi tháo máy

Chương 10: Gia công sửa chữa các chi tiết

Chương 11: Sửa chữa các hệ thống

Chương 12: Lắp máy, chạy rà, thử công suất

Chương 13: Kiểm tra, sửa chữa các hệ thống truyền động, lái và phanh

Chương 14: Sửa chữa thiết bị điện

Chương 15: Máy nổ

Download

Có thể bạn cần