Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo - Nguyễn Quốc Việt

2361 | 03-06-2016 | 19
Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Nhan đề: Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trong, máy kéo nông nghiệp, trang bị điện máy kéo,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại và cấu tạo chung của máy kéo

Chương 2: Hệ thống truyền lực

Chương 3: Hệ thống hơi

Chương 4: Hệ thống di động và hệ thống điều chỉnh máy kéo

Chương 5: Trang bị làm việc của máy kéo

Chương 6: Trang bị điện trên máy kéo

PHẦN THỰC HÀNH

Phần I: Động cơ đốt trong

Phần II: Máy kéo nông nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Em Phải Đến Harvard Học Kinh TếEm Phải Đến Harvard Học Kinh Tế

Lưu Vệ Hoa, Trương Hán Vũ

  41 

Marketing Chiều SâuMarketing Chiều Sâu

Nhiều Tác Giả

  44 

Học Tốt Ngữ Văn 6 Tập 2Học Tốt Ngữ Văn 6 Tập 2

Phạm Tuấn Anh

  32