Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo - Nguyễn Quốc Việt

2584 | 03-06-2016 | 19
Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Nhan đề: Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 2: Máy kéo

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 313

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động cơ đốt trong, máy kéo nông nghiệp, trang bị điện máy kéo,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại và cấu tạo chung của máy kéo

Chương 2: Hệ thống truyền lực

Chương 3: Hệ thống hơi

Chương 4: Hệ thống di động và hệ thống điều chỉnh máy kéo

Chương 5: Trang bị làm việc của máy kéo

Chương 6: Trang bị điện trên máy kéo

PHẦN THỰC HÀNH

Phần I: Động cơ đốt trong

Phần II: Máy kéo nông nghiệp

Download