Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 1 - Nguyễn Quốc Việt

1897 | 19-04-2016 | 19
Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình động cơ đốt trong và máy kéo nông nghiệp - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Quốc Việt,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 225

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Nguyên lý làm việc vỉa động cơ đốt trong

Chương 2: Cơ cấu biên - tay quay

Chương 3: Cơ cấu phân phối khí

Chương 4: Hệ thống làm mát

Chương 5: Hệ thống bôi trơn

Chương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu

Chương 7: Hệ thống đánh lửa

Chương 8: Hệ thống khởi động

Download