Giáo trình động cơ đốt trong - Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long

1865 | 19-04-2016 | 8
Giáo trình động cơ đốt trong

Nhan đề: Giáo trình động cơ đốt trong

Tác giả: Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 161

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Chương II. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU -  THANH TRUYỀN

Chương III. CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

Chương IV. HỆ THỐNG BÔI TRƠN

Chương V. HỆ THỐNG LÀM ĐẤT

Chương VI. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU

Chương VII. NGUỒN ĐIỆN VÀ BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN

Chương VIII. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

Chương IX. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐIỆN

Chương X. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ MỚI

Download