Động cơ đốt trong, 5th - Phạm Minh Tuấn

2302 | 04-06-2016 | 13
Động cơ đốt trong, 5th

Nhan đề: Động cơ đốt trong, 5th

Tác giả: Phạm Minh Tuấn,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 179

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Động cơ đốt trong,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu: Vài nét sơ lượt về động cơ đốt trong

Phần 1: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

Chương 1: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

Phần 2: Các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong

Chương 2: Cơ cấu trục khủy, thanh truyền

Chương 3: Thân máy và nắp xylanh

Chương 4: Cơ cấu phân phối khí

Chương 5: Hệ thống nhiên liệu

Chương 6: Hệ thống bôi trơn

Chương 7: Hệ thống làm mát

Chương 8: Hệ thống đánh lửa trong động cơ xăng

Chương 9: Hệ thống khởi động

Chương 10: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường

Download