Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô - Bùi Thị Thư, Dương Văn cường

3221 | 04-06-2016 | 36
Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô

Nhan đề: Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô

Tác giả: Bùi Thị Thư, Dương Văn cường,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 152

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa chữa ô tô, cấu tạo ô tô,

Download

Tóm tắt:

Giới thiệu cấu tạo chung

Chương 1: Động cơ ô tô

Chương 2: Gầm ô tô

Chương 3: Điện ô tô

Chương 4: Nội quy xưởng, kỹ thuật an toàn sử dụng đồ nghề

Chương 5: Bảo dưỡng sửa chữa các cấp

Chương 6: Sửa chữa các sai hỏng thông thường

Chương 7: Công dụng và các loại ô tô thi công

Chương 8: Cấu tạo của ô tô thi công

Download

Có thể bạn cần