Tự động hóa thiết kế cơ khí - Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

1857 | 23-04-2016 | 8
Tự động hóa thiết kế cơ khí

Nhan đề: Tự động hóa thiết kế cơ khí

Tác giả: Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 303

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản và thiết kế tự động

Chương 2: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế truyền động cơ khí

Chương 3: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế trục và ổ trục

Chương 4: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí

Chương 5: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế tự động bản vẻ

Chương 6: Xây dựng chương trình tính toán thiết kế tự động bản vẻ bằng ngôn ngữ AutoLIST

Chương 7: Thiết kế ứng dụng

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần