Thủy lực và bơm - Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

1929 | 09-04-2016 | 12
Thủy lực và bơm

Nhan đề: Thủy lực và bơm

Tác giả: Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Lưu chất và thủy lực

Chương 2: Bơm ly tâm

Chương 3: Bơm quay

Chương 4: Bơm tịnh tiến

Chương 5: Bơm có công dụng riêng

Chương 6: Bộ tích lũy thủy lực

Chương 7: Cơ cấu truyền nâng lượng

Chương 8: Thủy lực trên máy công cụ

Chương 9: Cylinder thủy lực

Chương 10: Valve điều khiển

Chương 11: Bộ vận hành valve và điều khiển thủy lực

Chương 12: Lưu chất thủy lực

Chương 13: Đường ống và khớp nối

Phụ lục A: Nguồn cung cấp bơm

Phụ lục B: Các loại bơm mới nhất

Phụ lục C

Download

Có thể bạn cần